بایگانی BPMS

تفاوت نرم افزار BPM با ERP

تفاوت نرم افزار BPM با ERP

مقایسه نرم افزار BPM و ERP مشابه کنار هم قرار دادن دو هنرمند موسیقی از ژانرهای مختلف است. این راه‌حل‌ها هدف مشابهی دارند اما رویکردهای

ادامه مطلب »
کسب و کار چابک و BPM

نیاز کسب و کار چابک به BPM و BPMS

برای پیشبرد چابکی، یک کسب و کار باید یک سیستم مدیریتی کامل در اختیار داشته باشد که بتواند از آن‌ها در ایجاد همزیستی بین همه ساختارها و تسهیل جریان اطلاعات در درون آن‌ها استفاده کند. بخش مهم دیگر شامل ایجاد توانایی در بهبود و تغییر است. هرچه یک کسب و کار در ایجاد تغییراتی که منجر به بهبود شود، تواناتر شود، در واقع چابک‌تر شده است.

ادامه مطلب »
Processes Automation

BPMS چیست

BPMS مخفف عبارت Business Process Management System یک ابزار نرم‌افزاری است که به سازمانها کمک می‌کند تا بهره‌وری و عملکرد فرایندهای کسب و کار خود را بهبود دهند. در واقع به آنها کمک می‌کند تا مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) را در سازمان خود اجرا کنند. پس بهتر است ابتدا به مرور BPM بپردازیم.

ادامه مطلب »