بایگانی اسفند 6, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

فرایندکاوی (Process Mining)

فرایندکاوی (Process Mining) چیست؟

فرایندکاوی یک زمینه از علم داده نیست، بلکه پلی است بین علم داده و علم فرایند.

فرایند کاوی مجموعه از مفاهیم و تکنیک‌های مرتبط با علوم داده و مدیریت فرایند است که برای تجزیه و تحلیل فرایندهای عملیاتی یک سازمان، با استفاده از گزارش رویدادهای (Event Log) فرایندها، به کار گرفته می‌شود. در واقع هدف از Process Mining این است که با تحلیل اطلاعات مرتبط با رویدادها به یک آگاهی در خصوص فرایندها رسیده و بر اساس آن اقدامات لازم برای بهبود تعیین شود.

ادامه مطلب »