بایگانی UPN

UPN (Universal Process Notation)

UPN (Universal Process Notation) چیست؟

به زبان ساده، Universal Process Notation از نمادهایی برای توصیف فرآیندهای کسب و کار استفاده می‌کند که برای همه افراد قابل درک باشد. این روش ساده‌ترین قالب ممکن است و سریع یاد گرفته می‌شود و مدل‌های ترسیم شده با آن به سادگی خوانده می‌شود.

نمادهای مدلسازی فرآیند کسب و کار، مانند UPN و BPMN روش‌هایی استاندارد برای ترسیم بصری فرآیندهای کسب و کار هستند. شما از مدل‌های فرآیند کسب و کار برای درک چگونگی انجام کارها و فرایندها در کسب و کارها و سازمان‌ها استفاده می‌کنید. همچنین از این نوع نمودارها برای نشان دادن نحوه جریان کار و داده‌ها در یک سازمان استفاده می‌شود. مدلسای بصری فرایند، راهی مناسب برای درک فرآیندهای پیچیده است.

ادامه مطلب »