بایگانی آموزش BPMN

درگاه مبتی بر رویداد (Event-based gateway) در BPMN

درگاه‌ مبتنی بر رویداد (Event-based gateway) یکی از پرکاربردترین نمادهایی است که در BPMN وجود دارد و متاسفانه تاکنون اغلب به عنوان راه حلی برای رفع مشکلات رایج نادیده گرفته شده است. این درگاه نمادی ترکیبی است که ویژگی‌های چند نماد BPMN را به ارث برده است.

اول از همه، دروازهی است که مانند درگاه Exclusive با نماد لوزی، برای جداسازی مسیرهای جریان توالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در داخل این شکل الماس، نماد رویداد میانی را خواهید دید که دو دایره خطی نازک است. در داخل شکل رویداد میانی، پنج ضلعی وجود دارد که نمادی برای چندین رویداد است. بنابراین وقتی همه این‌ها را کنار هم ‌می‌گذاریم، درگاهی خواهیم داشت که با چندین رویداد میانی سرو کار خواهد داشت.

ادامه مطلب »