بایگانی خبر

دوره تخصص مدیریت فرایند کسب و کار در جهاد دانشگاهی قم

کارگاه تخصصی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) در مرکز علمی آموزشی جهاد دانشگاهی قم

برگزاری کارگاه مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) در جهاد دانشگاهی قم​

قرار است با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قم یک دوره تخصصی مدیریت فرایندهای کسب و کار برگزار کنم. این دوره کارگاهی به مدت 24 ساعت در روزهای 19بهمن، 26 بهمن و 3 اسفند برگزار می‌شود.

ادامه مطلب »