بایگانی مهدی عامری

OKRs

از چشم‌انداز (Vision) تا OKRs

چشم‌انداز هدفی است برای اینکه کسب‌وکار شما در آینده چگونه خواهد بود. هر محصول، تیم و کسب‌وکاری نیاز به یک چشم‌انداز روشن دارد. این چشم‌انداز

ادامه مطلب »
تفاوت نرم افزار BPM با ERP

تفاوت نرم افزار BPM با ERP

مقایسه نرم افزار BPM و ERP مشابه کنار هم قرار دادن دو هنرمند موسیقی از ژانرهای مختلف است. این راه‌حل‌ها هدف مشابهی دارند اما رویکردهای

ادامه مطلب »