آموزش

خشت اول را با آموزش صحیح بنا نهید

علوم مختلف حوزه مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) زمانی برای یک کارشناس BPM ارزش افزوده فراهم می‌کند که تبدیل به مهارت شوند. مهارت زاده تکرار و تمرین است. دوره‌های آموزش حوزه‌های مختلف BPM که ما برگزار می‌کنیم تلاش دارد خشت اول این تکرار و تمرین را بنا نهد. به همین دلیل است که این دوره‌های چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین، با رویکرد کارگاهی برگزار می‌شوند.

تمرین و تکرار نقش پررنگی در آموزش‌های ما بازی می‌کند. این تمرین و تکرار محدود به زمان برگزاری کارگاه نیست. در فاصله بین دو جلسه کارگاه تمرین‌های مختلفی در اختیار شرکت‌کنندگان دوره‌های ما قرار می‌گیرد تا ایشان در خصوص مباحث آموزش دیده، ورزیده شوند. با همین رویکر در خیلی از دوره‌ها فاصله جلسات بیش از یک هفته است. زیرا می‌خواهیم شما هر چه بیشتر فرصت تکرار و تمرین را همراه با راهنمایی‌های ما داشته باشید.

از ویژگی‌های دوره‌های ما

کارگاها آموزش BPM

BPM واقعی را بیاموزید! فراگیری Business Process Management به نحوی صورت می‌گیرد که شرکت‌کنندگان دوره‌ آمادگی لازم برای بکارگیری مفاهیم فراگرفته را در سازمان‌ها کسب کنند. چرخه مدیریت فرایند را به صورت عملی تجربه کنید.

کارگاه BPMN مقدماتی

BPMN 2.0 را عمیق بیاموزید! برای درک درست BPMN، آموزش آن به صورت عملی و مستقل از نرم‌افزار صورت می‌گیرد. در این دوره شما با مباحث مقدماتی BPMN آشنا می‌شوید و با انجام تمرین‌های متعدد دانش خود را عمق می‌بخشید.

نظر دانش‌آموختگان در دوره‌های ما